I varje utgåva av Svensk Verkstad Magasin gör vi ett stort intervjureportage med en vd i ett intressant índustriföretag. Reportaget handlar om ledarskap, affärer och visioner. 

Reportaget publiceras även i våra digitala media och sociala medier.

Bild: Johan Söderström, vd ABB.